Hrad Sklabiňa

Hrad Sklabiňa

História-popis

Sklabiňský hrad sa nachádza v podhorí Veľkej Fatry. Vznikol v prvej polovici 13. storočia, pričom prvá zmienka je z roku 1242. V prvej polovici 14. storočia hrad vlastnil magister Donč. 15.-20.mája 1434 hrad vypálili husiti počas šiestej lúpežnej výpravy. Následne bol nákladne opevnený a prestavaný, pribudli dve bašty. Od roku 1527 bol jeho majiteľom František Révay, ktorých rod ho vlastil až do II. svetovej vojny. V čase tureckého nebezpečensta bol hrad ďalej opevnený a rozšírený. V rokoch 1610-1612 tu bol postavený kaštieľ, ktorý sa stal sídlom Turčianskej župy až do polovice 18. storočia. Kaštieľ bol obývaný až do roku 1944, kedy ho nemecké vojská vypálili. V roku 1970 sa vykonali opravné práce na vstupnom areáli. Dnes má hrad v správe občianske združenie Donjon, ktorého cieľom je jeho záchrana.

V súčasnosti sa rekonštruuje Dolná hospodárska budova a pripravuje sa rekonštrukcia Severnej strážnej veže.
Areál je vyčistený a sprístupnený verejnosti.

Expozície

Z hradu sa zachovala značná časť murív kaplnky, v ktorej sa zachovali gotické nábehy rebier klenby, časti veže, palácov, hospodárskych budov, opevnenia, bášt i kaštieľa. Miestami stoja múry do výšky niekoľkých metrov, inde sú viditel'né len v teréne. Napriek tomu je pôdorys hradu veľmi dobre čitateľný. Na kaplnke sa zachovali aj ostenia gotických, pôvodne lomených okien, zvyšky omietky a na zrúcanine kaštieľa viaceré renesančné architektonické detaily (okná, portál, nábehy rebier).

Podujatia na hrade:

IX. ročník "Hradné Slávnosti"
Dobíjanie hradu
Sokoliari
šermiarske vystúpenia
rôzne atrakcie a hry pre deti
celodenný program + večerná ohňová šou
občerstvenie
jazda na koni , na koči
predaj upomienkových predmetov
prehliadky hradu so sprievodcom
ľudový jarmok

Hrad Sklabiňa 1 Hrad Sklabiňa 2 Hrad Sklabiňa 3