Imrich Krajňák - starosta obce SEDLICE

Imrich Krajňák - starosta obce SEDLICE

Životopis:

Narodil som sa 27.7.1961 v Prešove. Som slovenskej národnosti, ženatý, mám 3 deti. Základné vzdelanie som absolvoval na ZDŠ v našej obci v rokoch 1967 - 1976. Stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika som získal na SOU elektrotechnickom v rokoch 1976 - 1979 a pokračujúc v štúdiu na SŠPP v Prešove, ktoré som ukončil maturitnou skúškou v roku 1981.

Prvé pracovné skúsenosti som nadobudol v Závodoch priemyselnej automatizácie Prešov a v mestskom bytovom podniku. V roku 1982 som nastúpil na základnú vojenskú službu ako mechanik radiostaníc. Po jej skončení som v roku 1984 nastúpil ako elektromechanik v OZKN Prešov. Od roku 1987 som bol zamestnaný v prešovskej Nemocnici s poliklinikou ako elektrotechnik Investičného oddelenia, neskôr ako technik Energocentra.

Ako poslanec obce Sedlice som pôsobil v rokoch 1994 - 1998.

V decembri 2002 a v decembri 2006 som bol zvolený za starostu obce. Potrebnú komunikatívnosť sa snažím uplatňovať priamo v obci so všetkými vekovými a sociálnymi skupinami, ako aj pri jednaniach s nadriadenými orgánmi a inštitúciami, čo vyžadujú aj súčasné široké kompetencie a právomoci v obciach. Technické a investičné skúsenosti sa snažím uplatniť pri príprave výstavby, samotnej realizácii infraštruktúry obce, ale aj pri opravách a udržiavacích prácach jej majetku a všetkých našich zariadení. Vo svojej funkcii sa popri riešeniu každodenných problémov občanov prioritne snažím venovať rozvoju obce - príprave a realizácii projektov investičného i neinvestičného charakteru. Viacero už v súčasnosti v obci realizujeme. Aj v nasledujúcom období im chcem venovať spolu s poslancami obecného zastupiteľstva potrebný priestor, lebo v nich vidíme príležitosť rozvoja obce, mikroregiónu Čiernej Hory, združení Ekosvinky a Ekotorysy, ale aj možnosť realizácie našich komunít, záujmových združení či organizácii.

Štrukturovaný životopis:

Narodený: 27.7.1961 , Prešov
Stav: ženatý, 3 deti

Vzdelanie: 
1967 - 1976 ZDŠ Sedlice 
1976 - 1979 SOU elektrotechnické Prešov 
1979 - 1981 SŠPP Prešov,
ukončené maturitou 

Priebeh zamestnania: 
1979 - 1981 ZPA Prešov 
1981 - 1982 Mestský bytový podnik Prešov
1982 - 1984 ZVS 
1984 - 1987 OZKN Prešov 
1987 - 2002 Nemocnica s poliklinikou Prešov 

Záľuby: folklór, šport,
príroda a moderná technika

Kontakt:

Adresa: Sedlice, č. 120, 082 43
Tel.: 051/7782214 
Mobil: 0907 531 718
E-mail: starosta@sedlice.sk
Web: www.sedlice.sk