Ing. Alžbeta Čekovská - starostka obce Gánovce

Ing. Alžbeta Čekovská - starostka obce Gánovce