Ing. Dušan Daniel - starosta obce NÁLEPKOVO

Ing. Dušan Daniel - starosta obce NÁLEPKOVO

Životopis:

narodený: 22.04.1950

Vzdelanie:

Banský inžinier 
Vysoká škola technická Košice – Banícka fakulta

 
Priebeh zamestnaní:

 • 1975 – 1990   Uránový prieskum, Závod Spišská Nová Ves, koncernový podnik Liberec, 
 •                         generálne riaditeľstvo Příbram 
 •                         (závod s 500 zamestnancami)
 • 1975 – 1976    revírnik
 • 1977 – 1978    inžinier banského úseku
 • 1979 – 1980    vedúci banského úseku
 • 1981 – 1987    hlavný inžinier závodu
 • 1988 – 1990    riaditeľ závodu
 • 1991 – 2010    starosta obce Nálepkovo
 • 2011 – 2014    dôchodca
 • 2015 – 2018    starosta obce Nálepkovo

 
Mám rád nové výzvy a ľudí, ktorí sa vedia spolu so mnou s nimi popasovať.
Mojím krédom je to, že každý problém je riešiteľný – k tomu, ale treba pristúpiť s tým, že je potrebné hľadať spôsoby riešenia a nie dôvody ako sa to nedá.
Stále vychádzam zo skutočností, že štatistika a čísla „nepustia“ – ony sú totiž základom smerovania riešenia toho, ktorého problému.

Kontakt:

Adresa: Obecný úrad Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo 
Tel.: 053/4494 230 
Mobil: 0903 624 342
E-mail: starosta@nalepkovo.sk
Web: www.nalepkovo.sk