Ing. Igor Choma - primátor mesta ŽILINA

Ing. Igor Choma - primátor mesta Žilina

Trvalý pobyt: Žilina - Bytčica
Dátum narodenia: 28. január 1964
Stav: ženatý, dve deti
Národnosť: slovenská

Vzdelanie: 
1982 - 1987 Slovenská vysoká škola technická, Bratislava - Stavebná fakulta
1978 - 1982 Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina

Priebeh zamestnania:

Mesto Žilina            
december 2010 – súčasnosť

primátor mesta Žilina

Národná rada Slovenskej republiky
júl 2010 - súčasnosť
poslanec, predseda Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj

NDS, a.s., Bratislava
2006 – 2010
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

PROMA s.r.o., Žilina
2005 – 2006
výkonný riaditeľ

BCI, a.s., Žilina
2002 - 2005
obchodno-technický riaditeľ

1999 - 2002
riaditeľ stavebného závodu v Žiline

VÁHOSTAV a.s., Žilina
1996 – 1999
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo hospodárstva SR, obchodný zástupca v Moskve, Rusko

1993 - 1996
projektový manažér líniovej stavby „Dodávka vody pre mesto Millerovo“, oblasť Rostov na Done, Rusko (generálny dodávateľ – Bilfinger Berger, Nemecko, hlavný dodávateľ – Rosneftegazstroj, Rusko, zmluva FIDIC)

1992 - 1993
hlavný inžinier Divízie zahraničných vzťahov, koordinácia a riadenie zahraničných stavieb (DZV 09)  

1991 - 1992
asistent manažéra výstavby „Mestská tepláreň a spaľovňa odpadov“ Schweinfurt, Nemecko

1990 – 1991
manažér stavby: „Prívod vody Závodie – Chrasť“ DN 600, dĺžka 21 km, vodojemy: Dolný Hričov, Lietava

1987 - 1990
asistent hlavného stavbyvedúceho pri výstavbe vodárenskej nádrže Nová Bystrica, Slovensko

Jazyky:                     
ruský - expert
anglický - pokročilý     
nemecký - mierne pokročilý

Vodičský preukaz: skupina B

Vlastnosti: komunikatívnosť, flexibilita, riadiace a manažérske schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom, operatívne rozhodovanie, výborné organizačné schopnosti, všeobecný prehľad

Kontakt:
Mestský úrad v Žiline
Nám. obetí komunizmu 1
011 31 Žilina 

Telefón : +421 (0)41 7063 104
E-mail: igor.choma@zilina.sk
E-mail: primator@zilina.sk 
E-mail: korupcia@zilina.sk
Web: www.zilina.sk