Ing. Ivan Šaško - primátor mesta TVRDOŠÍN

Ing. Ivan Šaško - primátor mesta TVRDOŠÍN

Dátum narodenia: 29.9.1946
Miesto narodenia: Bratislava
Rodinný stav: ženatý, 2 deti
Národnosť: slovenská

Vzdelanie:
1961-1965 Stredná priemyselná škola elektrotechnická
1965-1970 Elektrotechnická fakulta VŠD Žilina, odbor: Oznamovacia a zabezpečovacia technika
1973-1975 Fakulta pedagogiky a psychológie - SVŠT Bratislava, odbor: Pedagogika, psychológia a
metodika odborných predmetov
1985-1987 Právnická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, odbor: štát a správne právo
1994 Stevens Institute of Technology - USA

Pracovné skúsenosti:
1970-1980 stredoškolský profesor odborných predmetov SPŠE v Tvrdošíne
1980-1985 zástupca riaditeľa SPŠE v Tvrdošíne
1985-1990 predseda MsNV Tvrdošín
1990-trvá primátor mesta Tvrdošín

Iné aktivity:
1980-1989 poslanec MsNV Tvrdošín, poslanec a člen rady ONV Dolný Kubín
2006-2010 poslanec NR SR, podpredseda výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj NR SR
2001-trvá poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
2001-trvá člen komisie kultúry a cestovného ruchu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
1996-trvá predseda Urbárskych spolumajiteľov mesta Tvrdošín
2006-trvá člen dozornej rady akciovej spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
2007-trvá konateľ spoločnosti TERMALŠPORT TS s.r.o. so 100% účasťou mesta

Ocenenia a zásluhy:
Ivan Šaško pôsobí na čele mesta Tvrdošín už 31 rokov a za toto obdobie získal niekoľko významných ocenení. Mal rozhodujúci podiel na hospodárskom a sociálnom rozvoji mesta Tvrdošín. Pričinil sa o zaradenie mesta Tvrdošín ako sídla okresu Tvrdošín spolu aj o obhájenie Oravíc, ako súčasti mesta Tvrdošín. Pričinil sa o záchranu dreveného gotického kostola z 15. storočia, ktorý získal ocenenie Europa Nostra a najmä zápis do zoznamu UNESCO. Významnou mierou sa podieľal na vybudovaní známeho turistického centra Oravice a tiež na dobudovaní všetkých inžinierskych sietí v meste a mestských častiach s potrebnou občianskou vybavenosťou. Rozhodujúcou mierou sa podieľal na dobudovaní a rozvoji stredného školstva v meste, ako aj zlepšení podmienok predškolských zariadení a základných škôl spolu s vytvorením dobrých podmienok pre šport, mládež a kultúru mesta.

Adresa a kontakt:
Mestský úrad Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín
tel.: +421-(0)43-5309011, 5309014
fax: +421-(0)43-5322107
email: podatelna@tvrdosin.sk
email: primator@tvrdosin.sk
web: www.tvrdosin.sk