Ing. Ján Blcháč, PhD. - primátor mesta LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ing. Ján Blcháč, PhD. - primátor mesta LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ján Blcháč, Mikulášan, jedným z Vás!

Volám sa Ján Blcháč. Životnú púť som začal 15. marca 1959 v Liptovskom Mikuláši, kde aj žijem so svojou rodinou - manželkou Silviou a synmi Jánom a Gabrielom. V rodnom meste som získal základné i stredoškolské vzdelanie – na miestnom gymnáziu.

Lásku a úctu k pôde, ktorá náš živí, som zdedil po otcovi. Vydal som sa preto do Nitry, kde som absolvoval Prevádzkovo-ekonomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej, predchodkyni dnešnej univerzity. Tu som aj začal zbierať prvé pracovné skúsenosti. Neskôr už aj ako člen vedenia poľnohospodárskeho družstva v Liptovskom Ondreji. Za veľký profesionálny prínos považujem pôsobenie na veľvyslanectve v Nemecku, kde som mal možnosť zoznámiť sa s precíznym nemeckým prístupom spravovania krajiny v oblasti pôdohospodárstva a produkcie kvalitných potravín. Určitý čas som bol poradcom ministra pôdohospodárstva.

Mnohí ľudia v Mikuláši si ma pamätajú najmä ako generálneho riaditeľa Liptovskej mliekarne, kde som strávil až 11 krásnych rokov. Podarilo sa nám vytvoriť silnú značku s kvalitnými produktmi, ktoré dnes poznajú nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Je to jedna z mála mliekarní, ktorá prežila, úspešne sa rozvíjala a aj naďalej sa rozvíja.

Keďže som mal záujem odovzdať svoje skúsenosti a vízie v širšom rozsahu, v roku 2006 som sa rozhodol vstúpiť aj do komunálneho politického života. Som rád, že obyvatelia nášho mesta moju ponuku vtedy prijali a vybrali si ma za primátora mesta. S kolegami sa nám podarilo úspešne zrealizovať viacero projektov, ktorých výsledky určite všetci dobre poznáte. Osobitne ma teší úspešnosť pri získavaní miliónov eur z eurofondov, ktoré posunuli Mikuláš vpred. Opravili sme z nich školy, cesty a pomohli životnému prostrediu. Za dôležité som považoval a stále považujem pred každým dôležitým rozhodnutím verejne diskutovať s obyvateľmi a odborníkmi na danú oblasť.

Záujmy nášho mesta a aj regiónu obhajujem už piaty rok na pôde žilinskej župy ako jej poslanec. Od roku 2010 aj ako poslanec mestského zastupiteľstva. V súčasnosti sa venujem spravovaniu vlastnej malej firmy.

Mojou ambíciou je opätovne ponúknuť ľuďom v Mikuláši priestor na všestranný rozvoj. Aby sa naše malebné mesto stalo mestom, kde to žije a kde sa dobre žije. Mám záujem nadviazať na tie pozitívne kroky, ktoré sme už spolu začali. Liptovský Mikuláš a jeho ľudia si zaslúžia, aby bol DOBRE SPRAVOVANÝM MESTOM.

 

ŽIVOTOPIS:

Meno, priezvisko: Ing. Ján Blcháč, PhD.

Narodený: 15. marec 1959 v Liptovskom Mikuláši

Rodinný stav: ženatý, mám dvoch synov

Vzdelanie:
1979 - 1982 – Vysoká škola poľnohospodárska (VŠP) Nitra, Prevádzkovo-ekonomická fakulta,
odbor: prevádzka a ekonomika poľnohospodárstva
1987 - ukončenie doktorandského štúdia - PhD. - Prevádzkovo-ekonomická fakulta VŠP Nitra
1998 - 2004 - kurzy manažmentu - projektové riadenie, časový manažment, tímová práca,
strategický manažment
2000 - 2005 - intenzívne jazykové kurzy - francúzsky jazyk, anglický jazyk

Pracovné skúsenosti:
1987 - VŠP Nitra - odborný asistent
1988 - 1991 - Poľnohospodárske družstvo 1. máj Liptovský Ondrej - člen vedenia
1992 - Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSFR, Praha - Zastupiteľský úrad Bonn - 2. veľvyslanecký tajomník – poľnohospodársky atašé
1993 - Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava - Zastupiteľský úrad Bonn - 2. veľvyslanecký tajomník
1993 - Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava - poradca ministra
1993 - 2004 - Liptovská mliekareň, a. s., Liptovský Mikuláš - generálny riaditeľ
2005 - 2006 - Slovenský mliekarenský zväz, Bratislava - predseda predstavenstva
2006 - Poľnonákup Tatry, a. s., Kežmarok - generálny riaditeľ
2007 - 2010 - mesto Liptovský Mikuláš - primátor mesta
2011 - 2014 – konateľ vlastnej obchodnej spoločnosti
od 2014 - mesto Liptovský Mikuláš - primátor mesta

Iné aktivity:
od 2009 - poslanec Žilinského samosprávneho kraja
od 2010 - poslanec mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
od 1998 - člen Rotary klubu Liptovský Mikuláš
člen Medzinárodného klubu Bratislava a Hospodárskeho klubu Bratislava
člen dozornej rady spoločnosti Tranoscius
2005 - 2010 - hosťujúci docent na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, člen vedeckej rady
Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
2002 - 2005 predseda Správnej rady Komunitnej nadácie Liptov
2008 - zakladateľ Nadácie Solidárny Mikuláš
2003 – zakladajúci člen Mestského basketbalového klubu
2010 – 2014 – predseda neformálneho občianskeho združenia MIKULÁŠ DNES
2014 – predseda občianskeho združenia ĽUĎOM MIKULÁŠA

Hlavné ocenenia:
Zlatý podnikateľský Biatec - Hospodársky klub
Strieborná medaila ministra pôdohospodárstva SR
Zlatá medaila dekana Fakulty potravinárstva a biotechnológie SPU Nitra
Strieborná medaila rektora SPU v Nitre
Paul Harris Fellow – za rozvoj hnutia Rotary

Jazykové znalosti:
nemecky, anglicky, rusky, francúzsky

Záujmy:
literatúra, šport – lyžovanie, plávanie, fitness, tenis, poľovníctvo a ochrana prírody

Kontakt:
Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Adresa: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Spojovateľka: 044 /55 65 111, 55 65 112
E-mail: lmikulas@mikulas.sk, podatelna@mikulas.sk
Web: http://www.mikulas.sk