Ing. Ján Hartel - primátor mesta KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Ing. Ján Hartel - primátor mesta Kysucké Nové Mesto

Dátum a miesto narodenia:
13.07.1952 Žilina

Rodinný stav:
ženatý

Vzdelanie:
1967 - 1971 SPŠS Kysucké Nové Mesto
1971 - 1976 Vysoká škola dopravná, Žilina

Priebeh zamestnaní:
1976 nástup do ZVL k.p. Kysucké Nové Mesto, referent Útvaru technicko- organizačného rozvoja (TOR)
1976 - 1977 základná vojenská služba
1977 - 1977 projektant TOR
1977 - 1985 samostatný projektant TOR
1985 - 1990 vedúci projektant TOR
1990 - 1998 uvoľnený na funkciu zástupcu primátora mesta Kysucké Nové Mesto
1999 - 2003 vedúci Odboru živnostenského podnikania OÚ Kysucké Nové Mesto
2004 - 2006 KÚ Žilina, pracovník odboru živnostenského podnikania, pracovisko Kysucké Nové Mesto
od roku 2007 - primátor Kysuckého Nového Mesta

Záujmy:
cestovanie, domáca videotvorba, šport

Kontakt:
Telefón.: 041/421 22 10, 420 72 32
Fax: 041/421 22 09
Klapka: 33
Číslo dverí: 22
E-mail: jan.hartel@kysuckenovemesto.sk
Web: http://www.kysuckenovemesto.sk