Ing. Ján Holodňák - primátor mesta SVIDNÍK

Ing. Ján Holodňák - primátor mesta Svidník

OSOBNÉ ÚDAJE:
Dátum narodenia: 17.11.1963
Miesto narodenia: Bardejov
Bydlisko: Svidník
Stav: Ženatý, 3 deti

VZDELANIE:
1979-1983 SPŠ strojnícka Prešov
1985-1989 VŠT-strojnícka fakulta Košice

INÉ:
1999-2010 poslanec MsZ Svidník
2005-2011 poslanec VÚC Prešov
2006 ECDL

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:
1989-1998 Jednota-SD Svidník,Svojpomoc Bardejov-
vedúci domového hospodárstva a energetiky
1999-2002 zástupca primátora mesta Svidník
2002-2003 ŠZŠI Svidník - učiteľ
2004-2006 Obvodný úrad pre CDaMK Stropkov
2007-2010 Mesto Giraltovce, CVČ-koordinátor
od 2011 primátor mesta Svidník

JAZYKY:
ukrajinský - pasívne
ruský - pasívne

ZNALOSTI PRÁCE NA PC:
MS Windows, MS Office, OpenOffice, Internet, E-mail

OSTATNÉ ZNALOSTI:
Vodičský preukaz skupiny B

ZÁUJMY A AKTIVITY:
turistika, beh, lyžovanie, cyklistika, knihy

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Mestský úrad Svidník
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Telefón:+421 54 4863 602
Mobil: 0917 173 417
Fax: +421 54 7522 394
E-mail: primator@svidnik.sk; jan.holodnak@svidnik.sk
Web: http://www.svidnik.sk