Ing. Ján Mokoš - primátor mesta VYSOKÉ TATRY

Ing. Ján Mokoš - primátor mesta VYSOKÉ TATRY

Narodený:
25.09.1949 Zemianske Kostoľany

Vzdelanie:

1964 – 1968 SPŠ Elektrotechnická, Handlová
1968 – 1971 VVLŠ, Košice
1975 – 1978 Vojenská letecká akadémia Monino
1988 – 1989 Akadémia generálneho štábu, Brno

Životopis:

V rokoch 1971 – 1972 pôsobil Ján Mokoš na Ministerstve obrany SR ako pilot, od roku 1973 ako veliteľ roja a od roku 1978 ako veliteľ letky. V roku 1981 sa stal veliteľom 47. samostatného prieskumného leteckého pluku a od roku 1989 veliteľom 34. stíhacej bombardovacej leteckej divízie. Od roku 1990 zastával funkciu náčelníka a rektora vo VVLŠ Košice. O rok neskôr pôsobil ako veliteľ školiaceho výcvikového strediska letectva Košice.
Ján Mokoš sa v roku 1985 stal prvým pilotom v Československu, lietal nadzvukovým lietadlom SU-22 M4.
Do roku 1993 bol náčelníkom správy letectva armády SR a od roku 1993 zastával pozíciu riaditeľa Vojenskej zotavovne a hotela Tatranské Zruby. Od roku 2003 je primátorom mesta Vysoké Tatry.
Ako športovec sa Ján Mokoš predstavil na viacerých lyžiarskych maratónoch. Trikrát absolvoval Bielu stopu, dvanásťkrát štartoval na podujatí Jizerská „50“ a šesťkrát na Krušnohorskej päťdesiatke.
Primátor Vysokých Tatier je členom Združenia miest a obcí SR, Slovenského združenia Svetovej federácie miest a obcí, Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, ZMOS Spiša. Je tiež predzidentom FK Vysoké Tatry, členom prestavenstva vydavateľstva Marmota, členom predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry a predsedom dozornej rady Slovenského združenia Svetovej federácie miest a obcí.

Záujmy:

lietanie, lyžovanie, beh a zjazd, futbal, cyklistika, filatelia, rafting

Tvorba:

Ako spolupautor sa podieľal na knižných publikácií:
Ztracené modré nebo
Není cesty zpátky

Ocenenia:

2001 Medzinárodná cena za turistiku, hotelierstvo a gastronómiu, Madrid
2002 Medzinárodná cena za kvalitu a technológiu v hotelierstve, Frankfurt
ocenenie Za služby vlasti
ocenenie Za zásluhy o obranu vlasti
Pamätná medaila MO SR I. stupňa
cena Československých perutí vo Veľkej Británii

Kontakt:

Telefon: + 421 (0) 52 478 0411
Fax: + 421 (0) 52 478 0462
E-mail: primator@vysoketatry.sk
Web: http://www.vysoketatry.sk

Adresa:
Mestský úrad Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry