Ing. Ján Ragan - primátor mesta VRANOV NAD TOPĽOU

Ing. Ján Ragan - primátor mesta Vranov nad Topľou

Osobné údaje:
Dátum narodenia: 27.2. 1969 vo Vranove nad Topľou
Rodinný stav: ženatý
Bydlisko: Námestie slobody 969, 093 01 Vranov nad Topľou

Vzdelanie:
09/1983 - 06/1987: Gymnázium vo Vranove nad Topľou, maturitná skúška
09/1987 - 07/1991: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Mechanizačná fakulta, štátne záverečné skúšky v študijnom odbore „Mechanizácia poľnohospodárstva“
09/1996 - 06/1997: Technická univerzita v Košiciach Ekonomická Fakulta - postgraduálne štúdium v odbore „Ekonomické riadenie a marketing“

Profesionálna dráha, priebeh zamestnaní:
10/1991 - 06/1992: Základná vojenská služba vo vojenskom útvare v meste Opava
11/1992 - 02/2010: Okresný úrad práce vo Vranove nad Topľou:
- odborný referent pre verejnoprospešné práce a civilnú službu
- riaditeľ Okresného úradu práce vo Vranove nad Topľou
- vedúci oddelenia evidencie a výberu príspevkov na poistenie v nezamestnanosti
- samostatný odborný referent vytvárania dohodnutých pracovných miest
- samostatný radca na úseku aktivačnej činnosti
- riaditeľ
03/2010: Prešovský samosprávny kraj - podpredseda

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk: pasívne
Ruský jazyk: pasívne

Práca s výpočtovou technikou:
MS Windows - Word, Excel

Odborné znalosti:
Ovládanie zákonných noriem, vyhlášok a interných noriem súvisiacich so službami zamestnanosti,odborné kurzy v so zameraním na manažérske zručnosti, tímovú prácu a poradenské zručnosti, psychohygienu a diplomatický protokol

Kontakt:
č.tel.: 00421 057 75 90 111
e-mail: primator@vranov.sk, jan.ragan@vranov.sk
web: http://www.vranov.sk