Ing. Ján Rybárik - primátor mesta RAJEC

Ing. Ján Rybárik - primátor mesta Rajec

Dátum narodenia:
05.03.1965

Vzdelanie:
SVŠT Bratislava - inžinier geodézie

Pracovné skúsenosti:
1989 - 1990 - ŠM Rajec - stavebný technik
1991 - 1994 - MsÚ Rajec - vedúci oddelenia výstavby
1994 - súčasnosť - primátor mesta Rajec

Kontakt:
Mestský úrad Rajec
Námestie SNP 2/2
015 01 Rajec
Tel.: 041/507 65 21, 507 65 19
Fax: 041/542 22 24
E-mail: primator@rajec.sk, jan.rybarik@rajec.sk
Web: http://www.rajec.info