Ing. Ján Šufliarský - primátor mesta DETVA

Ing. Ján Šufliarský - primátor mesta Detva

Dátum a miesto narodenia: 04.10.1964 Detva

Vzdelanie:
1979 - 1983 SPŠ Dopravná, Zvolen
1983 - 1987 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, VŠDS, Žilina; špec. ekonomika železničnej dopravy

Životopis:
Ján Šufliarsky pracoval v rokoch 1987 - 1989 v ČSD Zvolen v prevádzkovom oddiely, ako asistent a výpravca. V rokoch 1989 - 1990 pôsobil ako plánovač a ekonóm v PPS Detva. V roku 1991 bol tajomníkom na MsNV v Detve. Nasledujúcich päť rokov (1991 - 1996) pôsobil vo funkcii prednostu Obvodného úradu v Detve a v rokoch 1996 - 1999 bol prednostom Okresného úradu v Detve.
Od roku 1999 je primátorom mesta Detva.

Záujmy:
šport, kultúra, folklór a ľudové umenie

Kontakt:
J. G. Tajovského 7
962 12 Detva
tel.: 045/37 00 401
e-mail: jan.sufliarsky@detva.sk
web: http://www.detva.sk

Sekretariát primátora:
tel. 045/37 00 404
e-mail: zuzana.lepiesova@detva.sk