Ing. Jozef Harabin - primátor mesta SPIŠSKÁ STARÁ VES

Ing. Jozef Harabin - primátor mesta Spišská Stará Ves

Dátum narodenia: 02.05.1957

Vzdelanie:
1982 ukončené vysokoškolské štúdium

Priebeh doterajšej odbornej praxe:
1988 - 1990 - tajomník Mestského národného výboru v Spišskej Starej Vsi
1991 - 1996 - prednosta Obvodného úradu v Spišskej Starej Vsi
1996 - 1998 - vedúci pracoviska Okresného úradu v Spišskej Starej Vsi
1999 - 2003 - zástupca prednostu Okresného úradu v Kežmarku
2004 - 2006 - riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny na ÚPSVaR v Kežmarku
2006             - primátor mesta Spišská Stará Ves

Kontakt:
Telefón: 052 / 418 0411
E-mail: primator@spisskastaraves.sk
Web: http://www.spisskastaraves.sk