Ing. Marek Nosko - starosta obce MURÁNSKÁ DLHÁ LÚKA

Životopis:

Dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské
 
Vzdelanie:
1985 Vysoká škola lesnícka a drevárska Zvolen, odbor: Lesné inžinierstvo
1981 Gymnázium Revúca
1977 ZDŠ Gottwaldova Revúca
1972 ZŠ Muránska Dlhá Lúka
 
Pracovné skúsenosti:
Starosta obce Muránska Dlhá Lúka
2010 Starosta obce Muránska Dlhá Lúka
2008 Lesy SR, š. p., OZ Revúca
2002 Lesy SR, š. p., LS Revúca
1993 Lesy SR, š. p., LS Muráň

Vlastnosti a záujmy:
flexibilita, komunikatívnosť
v mladších rokoch intenzívny šport - orientačný beh na vrcholovej úrovni
v súčasnosti včelárenie a poľovníctvo

Kontakt:

Adresa:Obecný úrad, Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka 
Tel.: 058 /488 10 33  
Mobil: 0905 425 349 
E-mail: starostamuranskadlhaluka.sk
Web: www.muranskadlhaluka.sk