Ing. Marián Makeľ - starosta obce Vinné

Ing. Marián Makeľ - starosta obce Vinné

Ing. Marián Makeľ - starosta obce Vinné
Tel.: +421 903 482 411
E-mail: starosta@vinne.sk

Dosiahnuté vzdelanie

 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach - odbor: Ekonomika a manažment v podniku

Pracovné skúsenosti 2004 - 2014

 • prednosta obecného úradu vo Vinnom 2014 - súčasnosť - starosta obce

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk – pokročilý
 • nemecký jazyk - mierne pokročilý
 • ruský jazyk - mierne pokročilý

Zrealizované projekty

 • Sanácia odpadu s nezákonne uloženým odpadom - 2015
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - 2015
 • Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v rekreačných strediskách obce - 2015
 • Sfunkčnenie osvetlenia v parku s pamätníkom vypálenia obce počas II. sv. vojny
 • Obnova detského ihriska v obci Osadenie nových autobusových zastávok v extraviláne obce
 • Osadenie turistických informačných tabúľ v rekreačných strediskách obce
 • Výstavba chodníkov a oprava komunikácií v obci Elektrifikácia chatových osád v extraviláne obce

Podané a rozpracované projekty

 • Kamerový systém v obci Vinné Sanácia odpadu s nezákonne uloženým odpadom
 • Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky - osadenie meračov rýchlosti
 • Výstavba zberného dvora
 • Výstavba kompostoviska
 • Rekonštrukcia rozvodov vykurovania v základnej škole
 • Skrášlenie vstupu do obce v rámci programu obnovy dediny
 • Vyčistenie dna Vinianskeho jazera

Web: www.vinne.sk