Ing. Michal Kotrady - starosta obce SMIŽANY

Ing. Michal Kotrady - starosta obce SMIŽANY

Životopis:

Profesionálna prax:

 • od 15.1.1999          Obecný úrad Smižany - Starosta obce
 • 1986-1998              Železorudné bane, š.p   Spišská Nová Ves - Stavbyvedúci technologických liniek
 • roky 1992-1998       Hlavný projektant
 • roky 1990-1991       Projektant
 • roky 2/1986-1989
 • 1/1986                     Okresný požiarny útvar  Spišská Nová Ves - Zástupca náčelníka pre prevenciu                            
 • 1982-1985               Semenársky štátny matejok   Spišské Vlachy - Energetik-vodohospodár
 • roky 11/1983-12/1985  Vojenská služba
 • roky 11/1982-12/1983   Mechanizátor

Vzdelanie:

 • 1977-1982            Vysoká  škola technická Košice - Strojnícka fakulta
 • 1973-1977            Stredná priemyselná škola  strojnícka Košice

Členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií -nie sú                 

Záujmy:

Maľovanie, šport, kultúra, cestovanie

Kontakt:

Adresa: Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany 
Tel.: 053/44 31 483, kl.202 
Mobil: 0915 885 409 
Fax: 053/44 311 32 
E-mail: starosta@smizany.sk
Web: www.smizany.sk