Ing. Milan Laurenčík - starosta obce TERCHOVÁ

Ing. Milan Laurenčík - starosta obce TERCHOVÁ

Životopis:

Narodil som sa v roku 1958 v Žiline. Detstvo som prežil v Terchovej. Neskôr som 15 rokov býval v Žiline, ale od roku 2000 opäť bývam v Terchovej.

Po skončení Gymnázia v Žiline som pokračoval v štúdiu na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, odbor Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave.

Po absolvovaní Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline v roku 1983 som začal pracovať vo firme Datasystém Žilina, ako technik výpočtovej techniky a neskôr v UTAR Bratislava ako výskumno – vývojový pracovník pre Automatizované systémy riadenia technologických procesov. V roku 1989 som absolvoval postgraduálne štúdium „Robotizované výrobné systémy“ na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.

Po novembri 1989 som spolu s ďalšími spoločníkmi založil firmu KODAS v.o.s., ktorá sa zaoberala vývojom ekonomického software, realizáciou počítačových sietí, predajom počítačov a doplnkov k výpočtovej technike. Neskôr sme založili firmu KODAS Consulting s.r.o., ktorá sa zaoberá spracovaním účtovníctva, miezd a personalistiky, účtovným poradenstvom a spracovaním všetkých druhov daňových priznaní. Aktivity firmy KODAS v.o.s. prevzala neskôr firma KODAS Žilina s.r.o. V týchto spoločnostiach som pôsobil ako konateľ.

V roku 2007 som začal aktívne pôsobiť v komunálnej politike, keď som 9. februára 2007 zložil sľub poslanca Obecného zastupiteľstva Terchová. Pracoval som v komisii na ochranu verejného záujmu. Vo voľbách, v roku 2010 som sa stal poslancom obecného zastupiteľstva aj v ďaľšom volebnom období.

O tri roky neskôr, 9. júla 2010 som zložil sľub poslanca a stal som sa poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita. Bol som členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a členom Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu NBÚ. Moje pôsobenie vo funkcií poslanca Národnej rady skončilo po predčasných parlamentných voľbách, 10. marca 2012.

25. januára 2014 som uspel vo voľbách starostu obce Terchová. 11. februára 2014 som zložil sľub starostu a stal sa starostom obce Terchová. V tento deň som sa zároveň vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, pretože funkcia starostu je nezlučiteľná s vykonávaním mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.

15. novembra 2014 som bol opätovne zvolený za starostu obce Terchová, keď ma podporilo viac ako 75% voličov. Bol som zároveň zvolený aj ako poslanec obecného zastupiteľstva, ale mandátu som sa vzdal, pretože funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.

5. marca 2016 som bol opäť zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita a 23. marca 2016 som zložil sľub poslanca a ujal sa mandátu. Som členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a členom Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu NBÚ.

V strane SaS v súčasnosti zastávam funkciu Predsedu pre región Žilina, Bytča a som členom Republikovej rady.

Kontakt:

Adresa:  Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
Tel.: 041/5695 138, 041/5002 100 
Fax: 041/5695 310  
E-mail: starosta@terchova.sk
Web: www.terchova.sk