Ing. Miroslav Mazúr - primátor mesta VRÚTKY

Ing. Miroslav Mazúr - primátor mesta Vrútky

Dátum a miesto narodenia:
05.03.1960 Čadca

Vzdelanie:
Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina

Životopis:
Ing. Miroslav Mazúr sa narodil v Čadci v roku 1960. Za primátora mesta Vrútky bol zvolený v komunálnych voľbách 2. decembra 2006 a svoju funkciu prebral 2. januára. 2007.
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia v Žiline, pôsobil v rokoch 1983 – 1992 ako výskumno-vývojový pracovník Výskumného ústavu železničného Praha, na pracovisku vo Vrútkach.
V roku 1992 bol pracovníkom obchodnej služby Slovenskej poisťovne. V rokoch 1992 – 1997 zastával pozíciu riaditeľa agenútry Českej poisťovne Slovensko a v rokoch 1997 – 1999 bol generálnym riadiateľom VĽP. Od roku 1999 až do jeho zvolenia za primátora mesta Vrútky bol manažérom obchodného tímu a finančný poradca Českej poisťovne Slovensko. V tejto funkcii získal aj viacero ocenení, medzi najvýznamnejšie patria: najlepší manažér obchodného tímu, najlepší pracovník obchodnej služby a najlepší vedúci obchodnej skupiny. K úspechom v Českej poisťovni – Slovensko patrí aj založenie prvej pobočky v Stredoslovenskom kraji.

Rodinný stav:
Miroslav Mazúr je ženatý. S manželkou Janou majú tri deti: Miroslava, Michala, Mareka.

Tvorba:
Miroslav Mazúr je autorom viacerých odborných článkov:
- 4 články v odborných časopisoch Výskumného ústavu železničného
- 1 spoločný patent k regulácii verejného osvetlenia
- menšie odborné články v poisťovacích rozhľadoch

Záujmy:
turistika, literatúra (štúdium publikácií s tematikou vzniku a vývoja sveta a vesmíru a štúdium dejín), matematika a fyzika

Kontakt:
Mestský úrad
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky
tel.: 043/424 18 03, 424 18 13
fax: 043/428 12 85
e-mail: primator@vrutky.sk 
web: http://www.vrutky.sk