Ing. Peter Baláž - primátor mesta TOPOĽČANY

Ing. Peter Baláž - primátor mesta Topoľčany

Narodený:
18.3.1959 v Topoľčanoch

Vzdelanie:
1983 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
Strojnícka fakulta, konštrukcia chemických strojov a zariadení
1996 Právnická fakulta UK Bratislava postgraduál v odbore obchodného a pracovného práva
2001 Odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie

Rodinný stav:
ženatý, dve deti

Jazyky:
Nemecky – pokročilý
Anglicky – pokročilý

Profesijný životopis:
1983 technik investičnej výstavby š.p. Koželužne Bošany
1988 vedúci odboru investícií š.p. Koželužne Bošany
1990 vedúci odboru investícií, životného prostredia a údržby základných fondov
1994 kontrolór daní a poplatkov MsÚ Topoľčany
1995 vedúci oddelenia správy majetku a služieb MsÚ Topoľčany
2002 predseda mikroregiónu SOTDUM
2003 vedúci odboru správy majetku a služieb MsÚ Topoľčany
2006 primátor mesta Topoľčany

Čestné funkcie:
2007 podpredseda Tribečsko-inoveckého regiónu ZMOS
2007 predseda sekcie Životného prostredia pri rade ZMOS
2007 Predseda výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch
2008 zakladajúci člen partnerstva sociálnej inklúzie Jazmín
2009 poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
2009 podpredseda dozornej rady Nemocnice s poliklinikou n.o. Topoľčany
2010 člen komisie dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja
2010 zakladateľ združenia na rozvoj cestovného ruchu KLASTER Topoľčany
2012 predseda Tribečsko - Inoveckého regiónu

Záľuby:
hokejový tréner žiackych družstiev, vysokohorská turistika, poľovníctvo, rybárstvo, cyklistika, odborná literatúra, história techniky

Ocenenia 2008 – 2014:
Pamätná medaila Ministra obrany SR pri príležitosti 15. výročia Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Ďakovný list Ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za aktívnu prácu a úsilie pri uplatňovaní Programu rozvoja bývania v praxi
Cena Nitrianskeho samosprávneho kraja za celoživotný prínos v oblasti športu
Plaketa Milana Rúfusa za prácu v oblasti školstva, zvyšovanie spokojnosti rodičov s výchovou a vzdelávaním ich detí, či celkovej vzdelanosti obyvateľov mesta Topoľčany
Zlatá plaketa Európskej stolnotenisovej federácie za aktívny prínos v rozvoji stolného tenisu
v Topoľčanoch
Strieborná plaketa Doc. MUDr. Vladimíra Krišla za rozvoj darcovstva krvi

Kontakty:
tel.: 038/5340 258
fax: 038/5324 090
email: primator@topolcany.sk
web: http://peterbalaz.com/

Úradné hodiny primátora mesta:
Utorok: 12,00 – 15,00
Štvrtok: 8,00 – 11,00 a 12,00 – 15,00