Ing. Peter Mikula - starosta obce TRENČIANSKÁ TURNÁ

Životopis:

Dátum narodenia: 1. 12. 1978

Národnosť slovenská, štátna príslušnosť SR

Adresa: Trenčianska Turná 179, 913 21, Slovenská republika

Rodinný stav: ženatý

Pracovné skúsenosti:

  • od 27.12.2010 - Obec Trenčianska Turná – starosta obce
  • august 2007- december 2010 - Obec Trenčianska Turná – zástupca starostu
  • 2004-júl 2007 - PIO Keramoprojekt Trenčín - projektant

Vzdelanie:

  • 1997 – 2003 - Žilinská Univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta

Špecializácia : Telekomunikačná technika

  • 1993 – 1997 - SPŠ Nové Mesto nad Váhom

Študijný odbor : Oznamovacia technika

Kontakt:

Adresa: Trenčianska Turná 86, Trenčianska Turná 91321 
Tel.: 032/65 85 223
Mobil:  902 908 416
Fax: 032/65 85 222
E-mail: starosta@trencianskaturna.sk
Web: trencianskaturna.sk