Ing. Peter Mináč - primátor mesta TISOVEC

Ing. Peter Mináč - primátor mesta Tisovec

Dátum a miesto narodenia:
05.10.1956 Hnúšťa

Vzdelanie:
1971 – 1975 SPŠ v Brezne
1980 – 1982 Pedagogická fakulta Banská Bystrica, pedagogické 2 ročné štúdium
1993 – 1996 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta, bakalárske štúdium – Ekonomika a správa územných celkov
1997 – 2000 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta – inžinierske štúdium – Ekonomika a správa území
2001 Absolvent špecializovaného prípravného programu pre štrukturálne fondy EÚ v SR

Životopis:
Ing. Peter Mináč je primátorom mesta Tisovec od roku 1990.
Je ženatý, otec dvoch detí.
Od roku 2005 je poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja.
Do roku 1998 pôsobil ako člen Rady ZMOS, v rokoch 1995 - 1996 bol predsedom Regionálneho združenie miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria.
V súčasnosti pôsobí v Združení miest a obcí Gemera a Malohontu, je členom Rady ZMOGM, predsedom euroregiónu Slaná – Rimava. Zastáva tiež funkciu riaditeľa mikroregiónu Muránska planina.
Od roku 1990 je podpredsedom Ústrednej rady ZPOZ Človek – Človeku“ v SR so sídlom v Banskej Bystrici.
Od roku 2004 je členom dozornej rady StVS a. s. – zástupca akcionárov miest a obcí .
Ako člen pôsobí vo viacerých miestnych spolkoch a organizáciách.

Odborná prax:
1975 – 1980 ZŤS Tisovec, OTK-ár, majster
1980 – 1981 SPŠ Tisovec, vychovávateľ, učiteľ odbornej výchovy
1981 – 1986 RD Tisovec, technik
1986 – 1990 MsNV Tisovec, tajomník
1990 – primátor mesta Tisovec

Kontakt:
Telefón: 047/5603802
e-mail: peter.minac@tisovec.com
web: http://www.tisovec.com