Ing. Peter Molčan - primátor mesta SABINOV

Ing. Peter Molčan - primátor mesta Sabinov

Narodený:
15. 5. 1953

Rodinný stav:
ženatý, otec 3 detí

Priebeh škôl:
1968 - 1972 SPŠ - "Elektro" Prešov
1972 - 1977 ČVUT Praha - Elektrofakulta - odbor silnoprúd a elektrotechnika
1988 - 1990 Technická Univerzita Bratislava - pedagogika, psychológia

Priebeh zamestnaní:
1977 - 1978 ZŤS Sabinov - diagnostik NC strojov
1978 - 1985 Nový Domov Sabinov - vedúci technického úseku
1985 - 1994 SPŠ Strojnícka Prešov - stredoškolský učiteľ odborných predmetov
1994 - 1999 primátor mesta Sabinov
1999 - 2002 samostatne zárobkovo činná osoba, lektor pre poradenstvo a rekvalifikácie

Verejné funkcie:
1990 - 1994 poslanec MsZ a člen MsR
1994 - 1999 primátor mesta
1999 - 2002 poslanec MsZ
od roku 2002 poslanec VÚC a predseda finančnej komisie PSK

Kontakt:
tel.: 051 /45 23 600, 48 80 402
mobil: 0905 384 292
e-mail: msu@sabinov.sk, peter.molcan@sabinov.sk
web: http://www.sabinov.sk