Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta KRUPINA

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta Krupina

Dátum narodenia: 20. december 1977
Stav: slobodný

Rodina:
Otec: RSDr. Marián Vazan, riaditeľ vzdelávacieho a technického ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR
Matka: Kvetoslava Vazanová, dôchodkyňa
Brat: Miroslav Vazan, príslušník PZ - Obvodné oddelenie Policajného zboru Krupina
Sestra: Mgr. Martina Vazanová, právnička

Vzdelanie:
1984-1992 ZŠ Kováčová, V. ZŠ Zvolen, I. ZŠ Krupina
1992-1996 SOU SZSD Námestovo – Slanická osada
1996-2001 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, špecializácia Občianska bezpečnosť – krízový manažment

Zamestnanie:
júl 2001 - december 2001 Krajský úrad v Banskej Bystrici, odbor
regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov
január 2002 - marec 2002 Banskobystrický samosprávny kraj, odbor
regionálneho rozvoja, územného plánovania a cestovného ruchu
apríl 2002 – december 2003 Krajský úrad v Banskej Bystrici, odbor iných odvetvových vzťahov - úsek bytovej politiky
január 2004 – december 2006 Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, odbor bytovej politiky
od decembera 2006 - doteraz Primátor mesta Krupina

Práca v samospráve:
december 2002 – december 2006 poslanec Mestského zastupiteľstva v Krupine člen Ekonomickej komisie
december 2005 – doteraz poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja za okres Krupina

Jazykové znalosti:
jazyk ruský: aktívne
jazyk nemecký: pasívne
jazyk anglický: pasívne

Kurzy a vedomosti:
certifikát – „Ako tvoriť, manažovať a presadiť environmentálny projekt v rámci EÚ“
certifikát SOFTIP - práca s PC ( Microsoft Windows 95, 98, XP; Microsoft Word, Excel, Powerpoint), znalosť práce s Internetom

Záľuby:
cestovanie, motoristický šport, plávanie, príroda, literatúra faktu, história

Kontakt:
tel.: 045 55 50 311
mobil: 0907 886 866
fax: 045 55 50 325
e-mail: primator@krupina.sk

Sekretariát primátora mesta
e-mail: krupina@krupina.sk
web: http://www.krupina.sk