Ing. Štefan Mišák - primátor mesta LEVICE

Ing. Štefan Mišák - primátor mesta LEVICE

Narodený: 28.09.1953 Karlove Vary
Stav: ženatý, 1 syn

Vzdelanie:

1969 - 1972 Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom, študijný odbor automatizačná a prístrojová technika
1983 Slovenská vysoká škola technická (SVŠT), Strojnícka fakulta, Bratislava
SVŠT, Strojnícka fakulta, postgraduálne štúdium so zameraním na jadrovú energetiku
1990 SVŠT, Strojnícka fakulta, doplňujúce pedagogické štúdium na Katedre inžiniersko- humanitných vied
1994,1995 Manažérske štúdium „školiteľ manažmentu

Životopis:

Zamestnanie:
- primátor mesta Levice, od r. 2003
- Stredná priemyselná škola Levice - učiteľ odborných strojárskych predmetov, zástupca riaditeľa, riaditeľ, r. 1979-2002
- Chirana, Stará Turá, výskumný pracovník anesteziologickej a dýchacej techniky, r.1979

Kontakt:

tel. 036/6 350 261
fax: 036/6 306 901
e-mail: primator@levice.sk
web: http://www.levice.sk

prijímací deň primátora: streda od 7.30 h do 16.30 h
odporúčame vopred sa telefonicky ohlásiť na uvedenom telefónnom čísle