Ing. Tibor Tóth - primátor mesta VRÁBLE

Ing. Tibor Tóth - primátor mesta Vráble

Rok a miesto narodenia:
1957, Šahy

Deti:
Marek, nar. 1984
Lucia, nar. 1985
Mária, nar. 1988
Jakub, nar. 1991

Dosiahnuté vzdelanie:
Základná škola Šahy, 1972
Gymnázium Šahy, 1976
Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava, 1981

Iné dosiahnuté výsledky:
trojročné podiplomové štúdium na inštitúte vzdelávania MV SR v rokoch 1991 – 1994 (vzdelanie v právnej oblasti)
dvojročné podiplomové štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (oblasť ekonomiky a regionálneho rozvoja)

Súčasné zamestnanie:
primátor mesta Vráble,
poslanec NR SR,
poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja

Predošlé zamestnania:
TESLA Vráble, technik, 1981 – 1990
Mestský úrad Vráble, prednosta, 1991 - 1998
Okresný úrad Nitra, prednosta, 1994 - 1994
Úrad vlády SR, vedúci ÚV SR, 1998 - 2002
Národná rada SR, poslanec, 2002 - 2006
Mesto Vráble, primátor mesta, 2002 - 2010
Národná rada SR, poslanec, 2010
Mesto Vráble, primátor mesta 2010

Jazykové znalosti:
Maďarský jazyk, aktívne
Nemecký jazyk, pasívne

Záľuby:
história, šport

Kontakt:
Tel: 037/777 70 10
Fax: 037/783 23 04
E-mail: primator@vrable.sk
Web: http://www.vrable.sk