Ing. Vladimír Bajan - starosta mestskej časti BRATISLAVA - PETRŽALKA

Ing. Vladimír Bajan - starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka

Dátum narodenia: 24. septembra 1960
Miesto narodenia: Bratislava
Rodinný stav: ženatý, 3 deti

Vzdelanie:
Vysoká škola ekonomická (fakulta riadenia)

Pracovné skúsenosti:
- Dopravný podnik mesta Bratislavy
- 1. súkromná taxislužba pri Bytovom podniku Bratislava IV – zakladateľ
- rôzne riadiace funkcie v hospodárskych zariadeniach mládežníckych organizácií na Slovensku

Verejné funkcie:
- od roku 1992 do roku 2002 poslanec NR SR za volebný kraj Bratislava,
- člen Výboru pre financie, rozpočet a menu
- od roku 1994 starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka
- od roku 2001 poslanec Bratislavského samosprávneho kraja
- od roku 2005 predseda Bratislavského samosprávneho kraja
- predseda združenia samosprávnych krajov SK8
- náhradník riadneho člena Výboru regiónov SU
- od roku 2000 člen Predsedníctva ZMOS
- od roku 2000 člen Rady ZMOS
- od roku 2003 1. podpredseda ZMOS (do roku 2005)
- v roku 2010 po štvrtýkrát zvolený za starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka
- v roku 2011 opätovne zvolený za podpredsedu ZMOS
- v roku 2014 opätovne zvolený za starostu Petržalky a za poslanca mestského zastupiteľsva v Bratislave

Iné:
- člen Správnej rady UK Bratislava od r. 2007
- člen Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave od r. 2007
- člen Heraldického klubu od r. 2006
- nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž III. stupňa (1. 1. 2004)
- spolutvorca stratégie a koncepcie reformy verejnej správy na Slovensku
- študijný pobyt v Kanadskom urbanistickom inštitúte
- bol členom Rady vlády Protidrogového fondu
- exprezident futbalového klubu Artmedia Bratislava

Záujmy:
- folklór (bývalý tanečník súboru Ekonóm)
- futbal

Kontakt:
Telefón: + 421/2 63 823 065, 63 835 749
Fax: + 421/2 63 823 908
E-mail: vlado.bajan@gmail.com, starosta@petrzalka.sk
Web: http://www.petrzalka.sk