Ing. Vladimír Kmeťo - starosta obce KRIVOSÚD - BODOVKA

Ing. Vladimír Kmeťo - starosta obce KRIVOSÚD - BODOVKA

Životopis:

Dátum narodenia: 29.03.1955

Rodinný stav: ženatý

Počet detí: 3

Vzdelanie: VŠ - technická, strojárenská technológia

Profesný životopis:

  • 1974 - 1993 koštruktér, TOS Trenčín
  • 1993 - 2002 programátor, správca IT CESTY NITRA a.s, OZ Trenčín
  • 2002-2003 učiteľ IT, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom
  • 2003 - 2006 prednosta SOcÚ, Mesto Trenčín
  • 2006 - 2012 - informatik, Mesto Trenčín
  • 2012 - stavebný referent - Mesto Trenčín - stavebný úrad
  • úväzkový starosta od roku 1994

Kontakt:

Adresa: Obecný úrad Krivosúd-Bodovka 88, 913 11 Trenčianske Stankovce 
Tel.: 032/64 967 93 
Mobil: 0903 468 894 
E-mail: kmeto@krivosud-bodovka.sk
Web: www.krivosud-bodovka.sk