Ing.Ľubomír Petrák, CSc. - starosta obce HURBANOVA VES

Ing.Ľubomír Petrák, CSc. - starosta obce HURBANOVA VES

Životopis:

Dátum narodenia:  6. august 1961
Rodinný stav: ženatý, dve deti
Vzdelanie: Strojnícka fakulta STU Bratislava
Pôvodné povolanie: vysokoškolský pedagóg na SjF STU Bratislava
Starostom od: 1992
Politická príslušnosť: Smer – sociálna demokracia
Ďalšie aktivity: poslanec NR SR

Kontakt:

Adresa: Obecný Úrad,  903 01 Hurbanova Ves 48 
Tel.:02 4590 3224 
Mobil: 0905 619 318
Fax: 02 4590 3224 
E-mail: lubomir.petrak@gmail.com
Web: www.hurbanovaves.sk