IŽA - Projekt: "Po stopách Rimanov na Dunaji"

Projekt: "Po stopách Rimanov na Dunaji"

Obec Iža je vedúcim partnerom v projekte s názvom „Rómaiak nyomában a Duna mentén / Po stopách Rimanov na Dunaji“, ktorý sa realizuje v období od novembra 2010 do októbra 2012 v spolupráci s obcou Almásfüzitő (MR) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, ktorý je financovaný zo zdrojov ERDF. Kód projektu HUSK/09/01/1.3.1./0256.

Prostredníctvom tohto projektu sa zabezpečí:

rekonštrukcia historickej budovy bývalej materskej školy na múzeum s rímskou tematikou (vrátane TIC), rekonštrukcia tradičných pecí na pečenie chleba a obnova priľahlého areálu, vydanie 2 publikácií – obec Iža,
rekonštrukcia historického parku prezentujúceho kultúrne dedičstvo a historické pamiatky a realizácia súboru objektov Rímskeho vojenského tábora, ktorý pozostáva z ochrannej hradby s priekopou, dielní, živého plota, strážnej veže, vstupnej brány a rímskej záhrady s tradičnými rastlinami, vydanie 1 publikácie – obec Almásfüzitő.

Ako uviedol Ing. Tibor Dittel, zriadenie múzea v obci Iža je dlhoročným snažením obce so silnou podporou obyvateľov a odbornej verejnosti, nakoľko by vytvorilo podmienky pre komplexnú prezentáciu miestnych tradícií (tradičné remeslá, odevy, poľn. a rybárske nástroje, kt. zabezpečovali živobytie obyvateľstva obce v minulosti), ako aj na prezentáciu Rímskych pamiatok odkrytých na Rímskom tábore Kelemantia. V súčasnosti sú tieto rímske pamiatky umiestnené v rôznych múzeách na SR, nakoľko obec nemala doteraz možnosť vytvoriť vhodné podmienky a priestory pre ich prezentáciu.

Najväčším problémom v obci Almásfüzitő je uzavretie priemyselného územia továrne Timföld počas vládnych zmien. Vybudovaním rímsko - historického parku by sa posilnil turistický potenciál obce.

V súčasnosti je stále ťažšie zabezpečiť pre vidiecke obyvateľstvo životnú úroveň porovnateľnú s národným priemerom napriek rozsiahlemu potenciálu slovenského vidieka. Obec Iža sa snaží vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj spoločnosti v obci a taktiež zabezpečiť potrebnú sociálnu infraštruktúru pre obyvateľov obce s cieľom motivovať hlavne mladšiu generáciu k tomu, aby v obci našla trvalé zázemie pre bývanie. Dlhodobo spolupracuje s obcami z cezhraničnej oblasti na možnostiach vzostupu regiónu, z ktorých všetky disponujú strategicky vhodným potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu.

Viac na: www.iza.sk