JASTRABIE NAD TOPĹOU - Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011

JASTRABIE NAD TOPĹOU - Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej repu

Obec Jastrabie nad Topľou úspešne ukončila realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590/2011 zo dňa 7. septembra 2011. Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní. Pri realizácii projektu našlo prácu 10 ľudí z obce, evidovaných na UPSVR .

Práce prebiehali v čase od 01.11.2011 do 30.03.2012, boli použité finančné prostriedky vo výške 20.000 € poskytnuté Úradom vlády Slovenskej republiky. Bolo vytvorených 10.896,65 m3 vodozádržných  prvkov a systémov v katastri obce Jastrabie nad Topľou.

Info na: jastrabie.sk