JASTRABIE NAD TOPĹOU - "Sociálna práca v komunite".

Realizácia projektu bude prebiehať v obci Jastrabie nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj, pre sociálne vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Hlavným cieľom projektu je riešenie sociálnej a životnej situácie jednotlivca, rodiny a komunity prostredníctvom výkonu sociálnej práce v komunite hlavne však cez aktivity terénnej sociálnej práce, integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej  pomoc.

Projekt sa realizuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 23 904,- € z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu "Zamestnanosť a sociálna inklúzia".

Doba realizácie projektu: november 2010 – október 2012.

Info na: www.jastrabie.sk