JUDr. Ivetta Macejková - predsedníčka Ústavného súdu SR

Ivetta Macejková - predsedníčka Ústavného súdu SR

JUDr. Ivetta Macejková - predsedníčka Ústavného súdu SR

Narodená: 22.01.1958 v Bratislave

vzdelanie

1981 Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Životopis:

JUDr. Ivetta Macejková absolvovala vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1982 získala diplom doktor práv.
Po skončení štúdia pracovala ako podniková právnička v Pozemných stavbách Bratislava.
V justičných službách pracuje od roku 1992. Prvým pôsobiskom bol Krajský súd v Bratislave, odkiaľ prešla na Okresný súd do Bratislavy – vidiek. Tu zastávala aj funkciu podpredsedníčky a predsedníčky súdu.

Od roku 1997 pôsobila na Krajskom súde v Bratislave, v rokoch 1997 - 1999 ako predsedníčka súdu. Neskôr pôsobila ako sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Vo februári 2007 bola Ivetta Macejková vymenovaná prezidentom SR za predseníčku Ústavného súdu SR.

Ivetta Macejková 1 Ivetta Macejková 2