JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta PRIEVIDZA

JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta Prievidza

Životopis:

Narodila sa v Bojniciach (1970). Po absolvovaní Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi pokračovala v štúdiu na Právnickej fakulte UK v Bratislave, ktoré ukončila v roku 2003. V ďalšom období si rozšírila vzdelanie a získala akademický titul JUDr. Jej pracovná orientácia bola v prvých rokoch smerovanú do sféry obchodných spoločností. Ako právnik pôsobila v Závodoch 29. augusta v Partizánskom, v Slovenskej sporiteľni, a.s., a v spoločnosti Prima zdroj, s.r.o., Prievidza.

Od roku 2004 je členkou advokátskej komory a vykonáva súkromnú advokátsku prax. Žije v usporiadanej rodine. Manžel Vladimír pracuje na úseku Inženieringu v Slovenských elektrárňach, a.s., závode Zemianske Kostoľany. Májú spolu dve deti. Barborka (1990) je študentkou Právnickej fakulty UK v Bratislave a Vladko (1995) je študentom osemročného Piaristického gymnázia F. Hanáka v Prievidzi.

Kontakt:

Mestský úrad Prievidza
Námestie slobody 6, Mestský dom 2. posch., č. 205 971 01 Prievidza
Tel.: +421 46 51 79 100
E-mail: primator@prievidza.sk
Web: http://www.prievidza.sk

PrílohaVeľkosť
judr._katarina_machackova_-_primatorka_mesta_prievidza_zivotopis.pdf159.28 KB