JUDr. Ondrej Brendza - primátor mesta Stropkov

JUDr. Ondrej Brendza - primátor mesta Stropkov