JUDr. Štefan Bieľak - primátor mesta Spišská Belá

JUDr. Štefan Bieľak - primátor mesta Spišská Belá