JUDr. Tibor Rózsár - starosta obce MOSTOVÁ

JUDr. Tibor Rózsár - starosta obce MOSTOVÁ

Životopis:

Vek: 46 rokov

Vzdelanie:

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské III. stupňa

1997 – 2001 Akadémia PZ, Bratislava
Odbor/špecializácia: bezpečnostná služba

1989 – 1990
Nástupná odborná škola PÚ VB SR Pezinok

1983 – 1987
Gymnázium, Galanta

Kurzy a školenia:

03. 02. 2014 – tlmočník – jazyk slovenský – maďarský – zapísaný v zozname MS SR

26. 10. 2009, Expertízny a edukačný inštitút Znalecký ústav
Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov
Certifikát: Osvedčenie

15.10.2008, Inštitút pre verejnú správu
Správne konanie
Certifikát: Osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou

Priebeh zamestnaní:

01.03.1989 – 28.11.2014
MV SR
Pracovná pozícia: riaditeľ odboru, zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia, starší referent špecialista,
Náplň práce: podľa služobného zaradenia.

Jazykové znalosti:

Maďarský jazyk – materinský jazyk
Nemecký jazyk –  pokročilý

Kontakt:

Adresa: 925 07  Mostová č. 120
Tel.: 031 784 8201
Mobil.: 0908 971 002
Fax: 031/784 82 01
E-mail: starosta@mostova-kurt.sk
Web: mostova-kurt.sk