JUDr. Zoltán Hájos - primátor mesta Dunajská Streda

JUDr. Zoltán Hájos - primátor mesta Dunajská Streda