KAMENNÁ PORUBA - Obnova verejného osvetlenia v obci Kamenná Poruba

Hlavným cieľom projektu je obnova verejného osvetlenia v obci Kamenná Poruba. Počas projektu sa vymení 172 existujúcich svietidiel a doplní sa 110 ks nových svietidiel. Ďalej sa urobí výmena 3 ks rozvádzačov a vybuduje sa 10,5 km nových rozvodov elektrického vedenia verejného osvetlenia. Úspora energie bude 68,33% , čo predstavuje 232,65 GJ/rok.

Info na: www.obeckamennaporuba.sk