Kaštieľ Dolná Mičiná

Kaštieľ Dolná Mičiná

Renesančný kaštieľ na vyvýšenine nad obcou Dolná Mičiná, 10 km juhovýchodne od Banskej Bystrice., Dolná Mičiná
Kaštieľ postavili v druhej polovici 16. storočia na gotickom základe. Pravdepodobne šlo o panské sídlo, resp. hrádok. V roku 1667 ho Tomáš Benický s manželkou Katarínou Mervaldovou prestavali do dnešnej podoby. Neskorobarokové úpravy sú z konca 18. storočia. Po roku 1970 ho opravili a znovu zastrešili. Najnovšie úpravy sú z 90tych rokov, kedy upravovali hlavne interiér.

Exteriér:
Dvojposchodová bloková stavba so štyrmi nárožnými okrúhlymi vežami a pristavanou blokovou vežou so schodišťom. Na hlavnej fasáde medzi nárožnými vežami je dvojramenné schodište umiestnené v loggiovej arkáde, datované nápisovou tabuľou v kartuši rokom 1667. Na loggii na prvom poschodí umiestnený neskororenesančný krb datovaný tým istým rokom; osadený je do plášťa nárožnej veže. Vstup chránia kľúčové strieľne.

Súčasný stav:
Kaštieľ nie je prístupný verejnosti a chátra. Dá sa však nahliadnuť do vnútra, avšak na vlastné nebezpečenstvo.