KECHNEC - Úspešný rozvoj v obci

Kechnec

Myšlienka založiť priemyselnú zónu v Kechneci vznikla už v roku 1996. Vedenie obce systematicky začalo pripravovať podmienky pre prípadných investorov, ktorí by mohli priniesť nové pracovné miesta do regiónu. Príchodom prvého investora – spoločnosti Molex – sa začalo intenzívne pracovať na príprave územia. V októbri 2003 bola priemyselná zóna Kechnec slávnostne otvorená. Dnes investori v Kechneci nájdu nielen pripravený pozemok a infraštruktúru, ale aj potrebné prídavné služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, bývaním pre zamestnancov, možnosťami pre športové a kultúrne aktivity.

V apríli 2002 vláda podporila zriadenie priemyselnej zóny Kechnec dotáciou vo výške 184,3 mil. Sk. Z toho bola ku hraniciam zóny vybudovaná nová infraštruktúra, ktorá pokrýva plyn, vodu, elektrinu, kanalizáciu, čističku odpadových vôd, príjazdovú cestu a telefónne prípojky. Zo štátnej dotácie boli a budú tiež uhrádzané poplatky za trvalý záber pôdy v rozsahu I. etapy priemyselnej zóny (80ha). Druhú štátnu dotáciu vo výške 28.8 mil. Sk vláda schválila vo februári 2004 a je určená na dofinancovanie technickej infraštruktúry.

V súčasnosti priemyselná zóna Kechnec zamestnáva viac ako 1500 pracovníkov. Rozvoj zóny má pozitívny vplyv aj na zvyšovanie počtu obyvateľov v Kechneci. Do dvoch rokov je obec pripravená na realizáciu hromadnej bytovej výstavby v rozsahu do 200 bytov. Primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť priamo v Kechneci poskytuje profesionálne vybavená poliklinika.K dis­pozícii je aj športové centrum s dvomi terragrínovými povrchmi vhodnými pre tenis a futbal, masáže, sauna, rôzne formy rehabilitácie. Celý komplex má profesionálne osvetlenie a ozvučenie.

Viac na: www.kechnec.sk