Kostol Zemianske Podhradie

Kostol Zemianske Podhradie

Stručný popis:
Unikátny ranoempírový evanjelický kostol s centrálnou kruhovou dispozíciou v obci Zemianske Podhradie.

História:
Základy kostola boli položené v roku 1785, dostavaný bol v roku 1801 zásluhou rodiny Príleských. Stavaný bol podľa tradície na základe ideovej skice A. Príleskej.

Interiér:
Okružná protestantská drevená empora, oltár a organ boli zhotovené súčasne so stavbou kostola. Dvojetážový klasicistický stĺpový oltár s mrežovanou ohradou a kazateľnicou má v strede obraz Krista a dvanásť apoštolov. Organ tiež klasicistický so stĺpovou organovou skriňou, má rovnaké členenie ako druhá etáž oltára. Mramorové maľovanie oltára, empory a organu je z roku 1868.