Kultúrne a informačné centrum Mesta ČADCA úspešné v projektoch

KIC Mesta Čadca reagovalo na všetky výzvy týkajúce sa projektových dotácií týkajúcich sa kultúrnospoločenských aktivít. Úspešne získalo do apríla 2012 nasledujúce dotácie vo výške 23 500 EUR :

Projekty podporené – Ministerstvom kultúry SR

40.výročie DFS Kelčovan - Schválená -1 500,-EUR

Tvorba DFS Kelčovan je výsledkom 40.ročnej dlhodobej a tvorivej práce s deťmi a mládežou regiónu Kysúc. Vedenie súboru - Mgr. Pavol Kužma s manželkou Amáliou 40.rokov nepretržite zbierajú folklórny, hudobný a tanečný materiál z regiónu Kysúc. Zozbieraný materiál pretavia do autentických umeleckých výstupov. Zámerom projektu je odprezentovanie toho najlepšieho z ich folklórno-etnologickej práce v priereze ich celoživotnej tvorby.

Festival corale di Trento 2012 - Schválená-2 500,-EUR

Medzinárodný festival zborového spevu v talianskom meste Trento je určený speváckym zborovým zoskupeniam Európy a je venovaný hudbe talianskych autorov a prezentácii autorov z krajiny odkiaľ súbor pochádza. Našu krajinu bude reprezentovať Miešaný spevácky zbor Kysuca, ktorý pracoval pod vedením dirigenta zboru SND doc. Mgr. art. Pavla Procházku od roku 1977. V roku 2011 prevzal vedenie zboru jeho syn- dirigent Mgr. art. Ján Procházka.

Festival V. Swieto Mazurskiego Kartoflaka- účasť FS Kysučan- , Schválená- 1 000,-EUR

Mesto Szczytno na severe Poľskej republiky organizuje 5.festival Mazurskiego kartoflaka, na ktorom sa zúčastňujú domáce a zahraničné súbory V4. FS Kysučan bude prezentovať tradíciu pastierskych zvykov na Slovensku. Súbor okrem témy na salaši predstaví tradičný jarmok so všetkými tradičnými remeslami.

Od baroka ku klasicizmu- koncerty KKO pre študentov a žiakov - Schválená 500,-EUR

Cieľom projektu je priblížiť deťom a mládeži ako sa posunula hudobná tvorba od baroka po klasicizmus. KKO pod vedením pedagóga a dirigenta Enrica Volpe z Talianska bude interpretovať dielo J.S. Bacha, J. Haydna a W. A. Mozarta s poukázaním na štýlovú rôznorodosť období.

Projekt podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne
DFS Kelčovan - Schválená dotácia 8 000,-EUR

Projekt je zameraný na 40.výročie DFS Kelčovan, na choreografie a na revitalizáciu časti krojového parku.

Partnerský projekt s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci podporený Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013, Schválená dotácia- 4 700,- EUR

Predmetom spoluúčasti na projekte je vytvorenie dramaturgie, scenára, réžie, kostýmov, hudby a nácviku k divadelnému predstaveniu s názvom Legendy beskydsko-javorníckej oblasti v podaní DDS Eva pod vedením skúsenej režisérky Evky Matysovej.

Viac na: http://www.mestocadca.sk