Ladislav - Záborský maliar

Ladislav Záborský - maliar

Ladislav Záborský - maliar

Narodený: 22.01.1921

Životopis:

Narodil sa 22. januára 1921 v Tisovci. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, na oddelení kreslenia a maľovania SVST v Bratislave u prof. Mudrocha, Mallého a Benku. Pôsobil ako profesor kreslenia a deskriptívnej geometrie na gymnáziu v Martine. V rokoch bol 1953-57 odsúdený a uväznený za náboženskú aktivitu. V rokoch 1968-69 bol na študijnom pobyte vo Francúzsku. Žije a pracuje v Martine.

Vystavuje od roku 1943.

Podstatou jeho tvorby sú zážitky vnútorného života. Každý Záborského obraz je objavovaním Boha a dialógom s Večnosťou. Nie je náboženským maliarom v pravom význame tohto prívlastku. Je maliar duchovného sveta. Svetlo jeho obrazov vyviera znútra. Pripomínajú priam stromoradie svetiel, ktoré maliar jedno po druhom zažíha, aby sme videli nie na neho, ale na cestu, po ktorej prešiel.
Ladislav Záborský sa musel po dlhé desaťročia zaobísť bez oficiálneho uznania.

Okrem obrazov vytvoril aj farebne a leptane vitráže pre 25 nových a starých kostolov. Je tiež autorom 21. Krížových ciest v rôznych technikách.

zdroj: www.webnoviny.sk

Ladislav Záborský 1