Leles kláštor premonštrátov

Leles kláštor premonštrátov

Stručný popis:

Kláštor a prepošstvo premonštrátov z 12.storočia. Súčasťou kláštora je aj kláštorný kostol a kaplnka. Kláštor je renesančná dvojtraktová stavba štvorkrídlového uzatvoreného pôdorysu, opäť využívaná prepošstvom, nachádza sa na okraji obce Leles.

História:

Na území nášho Zemplína bol najstarší kláštor premonštrátske prepoštstvo v Lelesi, zasvätené sv. Krížu. Založil ho Boleslav, vacovský biskup (1188 - 1212). Úlohou tohto kláštora bolo aj opatrovať krajinský archív a právne listiny celého kraja. Pôvodná stavba bola pravdepodobne po tatárskom vpáde pravdepodobne ťažko poškodená alebo zničená.

Krátko nato bola pravdepodobne obnovená. V priebehu 14. a 15. storočia objekt postupne rozširovali a v roku 1533 ho opevnili. Opevnený kláštor v rokoch 1623-1639 rozšírili o veľkú vežu nad vstupným portálom. V 18. storočí bol rozšírený nadstavbou, v interiéroch barokizovaný. V roku 1896 ešte renovovali konvent a po roku 1950 bol necitlivo adaptovaný na školu.

V roku 1994 sa vrátili opátstvu holé zdevastované priestory a zničené okolie kláštora. Odvtedy sa snaží súčasný vlastník o jeho obnovu. Kostol nájdenia sv. Kríža. Postavený v rokoch 1315-1366 dnes tvorí južné krídlo kláštora. Stavba bola v 17.-18.storočí barokizovaná a v roku 1892 renovovaná. Súčasťou kláštora je románska kaplnka sv. Michala. Postavili ju súčasne s kláštorom v Lelesi v druhej polovici 12. storočia.

Neskôr v 14. storočí ju ozdobili gotickými freskami. Roku 1556 počas reformácie boli zničené gotické klenby aj okná. V polovici 18. storočia kaplnka opravou nadobudla dnešnú podobu.

Nástenné maľby boli veľmi poškodené, no vďaka premonštrátom sa podarilo interiér kaplnky so vzácnymi freskami zreštaurovať.

Interiér:

Prízemné miestnosti kláštora majú hrebienkové krížové klenby, na poschodiach sú rovné stropy. Pri nectlivých úpravách zväčšili okná na úkor celkového pôsobenia stavby - najmä vstupnej veže.

V interiéri kostola sú krížové klenby na príporách zakončených konzolami s gotickým akantom, barokový triumfálny oblúk a barokové polkruhové okná. V kaplnke sú na stenách spomínané gotické vzácne fresky z prvej polovice 14. storočia s vyobrazením posledného súdu, Michala archaniela, stretnutie Krista s Veronikou, sv.Alžbeta vdova a uhorskí králi.

Exteriér:

Trojpodlažná trojpriestorová stavba je z južnej strany uzavretá gotickým kostolom. Štvorec, ktorý takto vznikol okolo dvora na severnej a západnej strane masívne nárožné veže a nad severným hlavným vchodom barokovú vežu.

Na východnej strane podopierajú stavbu oporné piliere, ktoré členia aj polygonálnu apsidu kaplnky a pokračujú aj v esteriéri kostola na východe. Ústredný dvor má renesančné arkády. Kostol je jednoloďový s polygonálnym uzáverom presbytéria. Na západnej strane má predstavanú vežu, barokovo upravenú so zvoncovitou strechou.

Kaplnka je situovaná vo východnom krídle kláštornej stavby.

Súčasný stav:

Po roku 1994 bol kláštor v Lelese vrátený opátstvu Jasov. Vrátili sa však len holé, ošarpané steny a zdevastované priestory. Duch kláštora sa napriek všetkým týmto príkoriam zachoval.

Jeho vnútro opäť nadobudlo neopakovateľnú atmosféru pôsobiacu na vnútro návštevníka. Ak máte cestu okolo, choďte sa do kláštora pozrieť, jeho postupná obnova ho opäť radí medzi naše významné kláštorné pamiatky.

Zdroj: www.zamky.sk

Leles kláštor premonštrátov 1 Leles kláštor premonštrátov 2 Leles kláštor premonštrátov 3