LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Pri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši pribudli dve odpočívadlá

Pri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši pribudli dve odpočívadlá

Mesto Liptovský Mikuláš slávnostne ukončilo výstavbu dvoch odpočívadiel na cyklochodníku, ktorý vedie popri Váhu. Ide o dve nové oddychové zóny na cyklochodníku tvoria lavičky s prístreškom a stojany na bicykle so solárnym osvetlením, prostredníctvom ktorého mesto šetrí náklady na ich prevádzku. 

Predstavitelia radnice dnes s účasťou zástupcov samospráv partnerských miest z Maďarska a Českej republiky slávnostne otvárali odpočívadlá pri cyklochodníku. Výstavba bude financovaná z eurofondov (85%), štátneho rozpočtu (10%) a zvyšok z mestskej kasy. Liptovský Mikuláš je zapojený už aj do druhej etapy projektu Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier. Ak sa podarí získať financie, v meste pribudne cyklochodník od Jánošíka popri Váhu smerom do Ondrašovej.

Strategický cezhraničný projekt zaŕňa realizáciu viac ako 250 kilometrov cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás. Dnes je hotových vyše 100 kilometrov cyklistických trás v rámci prvej etapy a skôr cez jednotlivé samosprávy. Mesto v rámci projektu zralizovalo výstavbu 3,2 kilometrov cyklochodníka a dvoch odpočívadiel. Spoločne s už vybudovaným cyklochodníkom z vlastných zdrojov na Nábreží, tak na viac ako štyroch kilometroch vzniklo sprevnené prepojenie Podbrezín s centrom popri Váhu. 

Info na: www.mikulas.sk

Pri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši pribudli dve odpočívadlá 1 Pri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši pribudli dve odpočívadlá 2 Pri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši pribudli dve odpočívadlá 3 Pri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši pribudli dve odpočívadlá 4