Ľubomír Feldek - spisovateľ

Ľubomír Feldek - spisovateľ

Ľubomír Feldek
spisovateľ

* 09.10.1936 Žilina

Vzdelanie
Študoval slovenský jazyk na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave.

Životopis
Ľubomír Feldek sa narodil sa v roku 1936 v Žiline. Zmaturoval v roku 1954 na strednej škole v Žiline. Na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave študoval slovenský jazyk a literatúru.
Počas vysokoškolského štúdia pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, no v roku 1958 musel redakciu opustiť.
Slovenský spisovateľ sa v tomto období totiž spolu s J. Stachom, J. Mihalkovičom, J. Ondrušom a J. Šimonovičom predstavili ako skupina básnikov s uceleným a premyslene formulovaným umeleckým programom v oblasti poézie, umeleckého prekladu a tvorby pre deti a mládež. Neskôr boli označovaní pojmom "trnavská skupina".
V rokoch 1960 - 1961 bol Ľubomír Feldek redaktorom závodného časopisu v Nižnej na Orave.
Ako spisovateľ v slobodnom povolaní pôsobil v rokoch 1961 - 1973, kedy sa stal vedúcim redaktorom oddelenia pôvodnej a prekladovej poézie. Zároveň bol dramaturgom divadla Poetického súboru Nová scéna v Bratislave.
V roku 1989 verejne vystupoval proti komunistickému režimu, protestoval proti zatknutiu Václava Havla, podpísal manifest Niekoľko viet a bol jedným zo zakladateľov hnutia Verejnosť proti násiliu.
Od mája 1990 viedol kultúrnu prílohu Ahoj, Európa denníka Verejnosť.

Spisovateľ debutoval v roku 1961 zbierkou Jediný slaný domov. Tak čitatelia ako aj literárni kritici ju prijali s pozitívnym ohlasom. Predovšetkým jej druhá časť - rozsiahla básnická skladba Severné leto zaujala literárnu kritiku a naplno odkryla výnimočný básnický talent mladého autora. Po debute nasledovali zbierky Kriedový kruh (1970), Paracelsus (1973), Dvaja okolo stola (1976), Poznámky na epos (1980).
V prózach a básňach pre deti je dominantný predovšetkým princíp partnerského dialógu dospelého a dieťaťa. Spisovateľ nimi prišiel s novou podobou slovenskej literatúry pre deti. K takýmto dielam patria knihy Hra pre tvoje modré oči, Zelené jelene, Zlatúšik, Modrá kniha rozprávok, či Zelená kniha rozprávok.
Jediným spisovateľovým prozaickým dielom pre dospelých je román Van Stiphout z roku 1980.

Ocenenia
2008 Krištáľové krídlo 2007, v kategórii Literatúra a publicistika
2007 vyznamenanie od ruského prezidenta Vladimíra Putina za „veľký príspevok k rozvoju rusko-slovenských kultúrnych vzťahov“
1961 Cena Ivana Krasku za debut Jediný slaný domov
1979 titul Zaslúžilý umelec

TVORBA
Próza:
1980 Van Stiphout
2004 Moja žena Oľga a nekonečno
Poézia:
1961 Jediný slaný domov
1970 Kriedový kruh
1973 Paracelsus
1976 Dvaja okolo stola
1980 Poznámky na epos
1986 Slovák na Mesiaci
1990 Plakať je krásne
1992 Odzemok na rozlúčku a 19 jarmočných piesní
1999 Milovanie v pokročilom veku
2004 Lekárnička zamilovaných
Výber z poézie:
1991 Usmiaty otec
2003 This side up
2006 Sedemdesiat o láske (zostavila O. Feldeková)
Eseje:
1977 Z reči do reči
1982 Homo scribens
1989 À propos svědomí (v češtine )
1998 Svet je aj inde (spolu s O. Feldekovou)
Dráma:
1977 Metafora
1978 Teta na zjedenie
1979 Jánošík podľa Vivaldiho
1986 Utekajte, slečna Nituš
1988 Umenie neodísť
1988 Skúška
1995 Smrť v ružovom
1995 Teta z Prahy
1999 Hraj, noha, a ty, druhá, tancuj
2000 Z dreva vyrezané
2002 Horor v horárni
Literatúra pre deti a mládež
Poézia:
1959 Hra pre tvoje modré oči
1963 Telefón
1964 Novoročné pozdravy
1966 Kolesá, krúťte sa!
1967 Hlava, ktorú som mal vtedy
1967 O hluchej babke a vnúčikovi Zlatúšikovi
1968 Stratený zverinec
1968 Kuchárska kniha pre deti
1970 Škorec výletník
1970 Kto mamke pomáha
1972 Hviezdičková rozprávka
1974 Na motýlích krídlach
1977 Jantárový svet
1979 Veselý album zvierat
1982 Päť detektívov
1991 Papagáj Kolumbus
Próza:
1965 Zlatúšik
1968 Zelené jelene
1970 Rozprávky na niti
1970 Zvířecí báje (v češtine)
1972 Kúzelník a kvetinárka
1972 Kocúr a jeho chlapec
1974 Modrá kniha rozprávok
1983 Zelená kniha rozprávok
2003 Veľká kniha slovenských rozprávok
2004 Modrozelená kniha rozprávok
Výbery z poézie a prózy:
1977 Kvet alfabet
1983 Lapajova šľapaj
1984 Moja prvá dúha
1985 Poď sa so mnou hrať
Bábkove hry:
1966 Botafogo
1971 Botafogo v čižmách
1972 Hra, v ktorej sa spí
1974 Dnes vám hráme v zlatom ráme (spolu s Oľgou Feldekovou)
1976 Botafogovo bohatstvo
1978 Pät'krat Botafogo
1986 Perinbaba
1997 Hurvínkovo okno (v češtine)
1997, 2000 Sněhová královna – Snow Queen (v češtine a angličtine)
1998 Pápěrnice (v češtine)
Literatúra faktu:
2006 V otcovej Prahe (kniha spomienok a faktov)
Scenáristika:
1984 Perinbaba