Malebná Hriňová

Hriňová_0

Malebná HRIŇOVÁ

Prvá sakrálna stavba v obci Hriňová:
- kaplnka bola zbúraná cca v roku 1942
V čase keď bola kaplnka zbúraná boli časti ako aj oltár použité pri výstavbe kaplnky v miestnej časti Snohy. Dnes na tomto mieste (parcele č. 14310) stojí dom smútku. Kaplnka bola len skromných rozmerov. Neskôr bola zväčšená a tak sa do nej zmestilo zhruba 100 veriacich.

Kostol svätého Petra a Pavla - gotický rímsko-katolícky kostol:
História:
- začiatok stavby v roku 1939 posvätený 8. septembra 1947 biskupom Dr. Andrejom Škrábikom
- kolaudácia organa v roku 1955
- zvony 3 ks boli zavesené v roku 1951
- v roku 1970 boli nainštalované vežové hodiny
- architektonika stavby je železobetón s tehlovou výplňou
Zaujímavosti:
V meste boli prvé bohoslužby odbavované v kaplnke Nanebovzatie Panny Márie, ktorá stála na mieste terajšieho domus mútku (domu nádeje) a bola len skromných rozmerov. Neskôr bola zväčšená pričom sa do nej vošlo zhruba cca 100 veriacich.
Nakoľko spomínaná kaplnka nepokrývala skutočnú potrebu, bol postavený kostol sv. Petra a Pavla. Pozemok, na ktorom stojí dnešný kostol a fara bol 22. decembra 1926 kúpený od Jozefa Štullera za 16 000 korún, pričom zmluva obsahovala dodatok, že ak sa do dvoch rokov nezačne so stavbou fary, pozemok pripadne pôvodnému majiteľovi. Jeho rozmery sú: dĺžka 37, šírka 12 a výška v kupole 15 m.
Štýl je kompozičný s prvkami gotických línií. Svätyňa je polygonálna priestorovo pomerne malá. Má hviezdicovitú klenbu, rebrá ktoré sa zbiehajú vo svorníku. Na oknách vo svätyni sa nachádza maľba na skle sv.Cyrila a Metoda. Víťazný oblúk je lomený, vysoký a nevýrazný. Pôdorys kostola predstavuje kríž, lebo hlavnú loď križuje priečna, ktorá vytvára na bokoch dve bočné kaplnky. V nich sa nachádzajú bočné oltáre a spovednice. Nad priestorom, kde sa kríži hlavná loď s priečnou, je klenba v podobe osemcípej hviezdicovitej kupoly. Ostatná klenba má lomené oblúky. Vzadu je veľký organový chór s dvojmanuálovým organom, postavený firmou Varhany Krnov, ktorý sa radí medzi najväčšie na Slovensku a je druhým najväčším v diecéze. Pod chórom je priestranná predsieň.
Vo fasádnom priečelí stojí štíhla 32 metrov vysoká vstavaná veža, v ktorej sú tri zvony a nové hodiny. Hlavný oltár je novogotický. Zhotovil ho B. Kefka z Š. Kostelca. Jeden bočný oltár predstavuje Kalváriu, kde sa nachádza Kristus na kríži a pod ním stojí Panna Mária a apoštol Ján. V spodnej časti oltára je urobený aj Boží hrob. Druhý bočný oltár je pôvodný oltár sv. Karola Baromejského, ktorý sa predtým nachádzal v kaplnke Kňažského seminára v Banskej Bystrici. Pod chórom najdeme ešte jeden, pôvodne bočný oltár. Na ňom je socha sv. Antona. Nachádza sa tu aj Lurdská jaskyňa so sochami Panny Márie a sv. Bernadety. Na stenách visí plastická krížová cesta. Stavbu kostola organizoval a viedol vtedajší správca farnosti Jozef Bundzel.
Náklady na stavbu presiahli v tej dobe milión korún, čím sa vyčerpali finančné možnosti farnosti tak, že kostolné zariadenie bolo dopĺňané neskôr. Napr.lavice boli zhotovené až v roku 1965.

Kostol a kláštor na Raticovom Vrchu:
Tento rímsko-katolícky kostol je zasvätený Panne Márie Fatimskej. Nachádza sa v miestnej časti Raticov Vrch. Majiteľom stavby je Rímskokatolícka cirkev. V roku 1992 dňa 23.5. bol položený základný kameň, ktorý posvätil Mons. Rudolf Baláž. Slávnostná posviacka kostola sa konala v roku 1994, ktorú vykonal tiež Mons. Rudolf Baláž za účasti množstva veriacich a Menších bratov kapucínov, čo tento kostol dostali dosprávy a neskoršie si vedľa neho postavili kláštor.

Kostol zasvätený nanebovzatiu Panny Márie - kostol u Samporov:
- začiatok výstavby v roku 1959

Kaplnka zasvätená narodeniu Panny Márie - kaplnka na Snohách:
História stavby:
- kaplnka bola postavená v roku 1947
Zaujímavosti:
- na parcele č. 14310 stála v minulosti prvá kaplnka v obci 1866,v súčasnosti na tomto mieste stojí od roku 1866 dom smútku
- oltár z tejto kaplnky ako aj množstvoiných častí bolo použitých a prevezených pri stavbe kaplnky na Snohách. Táto kaplnka je zo všetkých kaplniek vybudovaných na území mesta najväčšia.

Kaplnka zasvätená Cyrilovi a Metodovi - kaplnka u Blchov:
- kaplnka bola postavená v roku 1935

Kaplnka zasvätená povýšeniu sv. kríža - kaplnka u Cipkárov:
- kaplnka bola postavená v roku 1935

Kaplnka zasvätená nanebovzatie Panny Márie - kaplnka u Šuľkov:
- kaplnka bola postavená v roku 1922

Drevený kríž na Štoliansku.

Drevený kríž v Riečke:
-7. júla 1926 detviansky farár Štrbáň žiada biskupa, aby mu dovolilpožehnať kríž, ktorý v 60.-tych. rokoch v Riečke obnovila rodinaKrpeľanová

Drevený kríž u Marcinekov.

Foto: www.hrinova.sk

Hriňová 1 Hriňová 2 Hriňová 3