Manínska tiesňava

Manínska tiesňava

Patrí medzi najkrajšie prírodné lokality Považia. V roku 1967 bola vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu, nachádza sa v Strážovských vrchoch, v blízkosti mesta Považská Bystrica. Manínska tiesňava predstavuje pravdepodobne najužší skalný kaňon v Strednej Európe.

Východiskom do nej je mestská časť Považská Teplá. Manínska tiesňava vznikla zarezaním Manínskeho potoka do vápencov a rozdelením Manínskeho bradla na dva vrchy: Veľký (891 m n. m.) a Malý Manín (812 m n. m.).

Nachádza sa tu množstvo druhov rastlín a živočíchov na relatívne malej ploche, čo je spôsobené vysokou vlhkosťou a rozdielmi v nadmorskej výške. Manínska tiesňava ďalej pokračuje v Kostoleckú tiesňavu, kde sa nachádza najväčší skalný previs Karpatského oblúku.

Manínska tiesňava je národná prírodná rezervácia (117,63 ha), ktorá sa nachádza neďaleko mesta Považská Bystrica v geomorfologickej jednotke Súľovské vrchy. Epigenetický prielom vytvorený zarezaním sa Manínskeho potoka, ktorý rozdelil Manínske bradlo na dve časti - Veľký a Malý Manín. Vlhká mikroklíma vysokých skalných stien a bralných útvarov umožňuje výskyt horských druhov a rastlín a živočíchov v malej nadmorskej výške. Na výslnných polohách skalných stien sa nachádzajú teplomilné druhy. V mieste sú horolezecké cvičné terény. Smerom nahor proti prúdu Manínskeho potoka sa o niečo ďalej nachádza Kostolecká tiesňava.

Manínska tiesňava 1 Manínska tiesňava 2 Manínska tiesňava 3 Manínska tiesňava 4 Manínska tiesňava 5 Manínska tiesňava 6