MARCELOVÁ - Výstavba oddychovej zóny s detským ihriskom v obci Marcelová

MARCELOVÁ - Výstavba oddychovej zóny s detským ihriskom v obci Marcelová

Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu strategického cieľa, ktorým je zabezpečiť významný rast kvality života obyvateľov územia Miestnej akčnej skupiny “Hídverő – Most priateľstva” pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu, s rozvojom cestovného ruchu prezentujúceho špecifická regiónu v strednodobom horizonte.

V rámci projektu bol vytvorený na verejnom priestranstve ” Oddychová zóna s detským ihriskom pre obyvateľov a návštevníkov obce Marcelová” medzi bytovými domami na ihrisko (Custom)Cintorínskej ulici. Realizáciou aktivít sa vytvorí priestor vhodný pre oddych, relax a trávenie voľného času obyvateľov v kľudnom, estetickom a bezpečnom prostredí. V rámci projektu boli osadené zariadenia: veže so šmýkačkou, preliezkou a hojdačkami z agátového dreva, pieskovisko.

Realizácia projektu: 10-11/2012

Více na: www.marcelova.sk